Asgari ücret zammı iş dünyasında nasıl yankılandı?

İş dünyası temsilcileri, 2023 yılı asgari ücret ara zammı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret zammı iş dünyasında nasıl yankılandı?

TİSK/Akkol: Tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösterdik

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete ara zam yapılması konusunda işçi, işveren ve hükümetin mutabık kaldığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu mutabakat da başlı başına bir özveridir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Süreç boyunca da tüm paydaşlarımızın faydası için hep beraber azami gayret gösterdik. Sosyal diyalog içinde çalışma arkadaşlarımızın ve işletmelerimizin beklentilerini dikkate alan dengeli bir rakam için çalıştık. Bugün bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak hem çalışanlarımızı ve emekçilerimizi hem işletmelerimizi hem de istihdamımızı gözeten bu rakama teşkilatımız olarak 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim."

Birliktelik ruhuna çok büyük önem veriyoruz ve bu birliktelik ruhunun ülkemize değer kattığını düşünüyoruz. Her ortamda ifade ediyorum, bugün de ifade edeceğim. Biz, devlet, işçi, işveren diye bir ayrıma inanmıyoruz. Biliyoruz ki işçi, işveren ve devlet ayrılmaz bir bütündür. Çalışan olmadan zaten işveren olmuyor, işveren olmadan da çalışan olmaz. Devlet olmadan da zaten hiçbiri olmaz. Bugün devletimizin liderliğini yaptığı bu süreçte kamu, işçi, işveren olarak üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de hakikaten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de bugün yaşadığımız iş birliği ruhunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu ruha her daim, her zaman ihtiyacımız var."

"Şimdi odağımıza çalışma hayatının diğer konularını alacağız"

Akkol, tüm ücretlerden asgari ücret kadar olan kısmın vergi dışı bırakılması uygulamasının devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Üretim, istihdam ve ihracat performansımızı ve rekabetçiliğimizi korumak için sağlanan 500 lira düzeyindeki asgari ücret desteği için de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Sayın Bakan'ımıza teşekkür ediyoruz. Teşvik için TİSK'in yoğun mesai harcadığını teşkilatım adına ifade etmek istiyorum. Şimdi odağımıza sosyal refah ortamının gelişmesini, ülke rekabetçiliğimizin üst seviyelere taşınmasını ve çalışma hayatının diğer konularını alacağız. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz. TİSK olarak Türkiye'nin yeni yüzyılında da aynı şekilde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya talibiz ve hazırız. Ülkemizi ve çalışma hayatımızı en iyi noktaya taşımak için her türlü katkıyı vermeyi büyük bir samimiyet ve ısrarla sürdüreceğiz."

TÜRK-İŞ/Atalay: Enflasyon belirli bir noktaya gelmezse yapılan ücret artışının bir anlamı kalmıyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah, enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüzü koruruz. Enflasyon belirli bir noktaya gelmezse yapılan ücret artışının bir anlamı kalmıyor. Pazardaki, marketteki fiyatların bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz. Yeni asgari ücret rakamı ülkemize hayırlı olsun.

Bu sene, yüzde 34 ara zam oldu. Enflasyon durmadığı müddetçe zammın bir anlamı yok. Belirlenen rakam şu anda 486 dolara karşılık geliyor. Bu, dolar üzerinden baktığınızda asgari ücrette ulaşılan en yüksek düzey. Bu mükemmel bir şey mi değil ama bugünün şartlarında yapılması gereken buydu."

DEİK/Olpak Rakamın tarafların anlaşmasıyla ortaya çıkması sevindirici

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından bugün açıklanan asgari ücrete ilişkin yazılı bir değerlendirmede şunları söyledi:

"Bugün taraflarca üzerinde uzlaşılan ve yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL olan yeni asgari ücretin hem işveren hem çalışanlarımız hem de ekonomimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Bir taraftan hayat koşullarına ve enflasyona göre gelir dağılımını, bir taraftan da işverenin maliyetlerine ve uluslararası ticaretteki rekabetine ve üretime etki eden böylesi önemli bir verinin, tarafların anlaşmasıyla ortaya çıkması elbette sevindiricidir.

Büyüme verilerinde bizim en çok önem verdiğimiz iki husustan birisi, büyümenin kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasıdır. Asgari ücrette yapılan yüzde 34 oranında zam ile emeğin milli gelirden aldığı payın hak ettiği seviyelere gelecek olmasını, büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından değerli buluyoruz. Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yükün bir kısmının devletimiz tarafından karşılanması da rekabetçiliğimize engel oluşturmaması bakımından önemli olacaktır."

İTO/Avdagiç: Alım gücünün enflasyonun üzerinde korunması memnuniyet verici

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de yeni asgari ücretin çalışma hayatının paydaşlarına hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Çalışanın alım gücünün, enflasyonun üzerinde bir refah artışıyla korunması memnuniyet verici." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücret paketinde 3 konunun daha yer almasının yararlı olacağı kanaatinde olduklarını kaydeden Avdagiç, "Birincisi, gelir vergisi dilimlerinin asgari ücret artışı ve son 5 yılda yaşanan kayıplar dikkate alınarak güncellenmesi; ikincisi, kıdem tazminatı tavanının enflasyon kadar yükseltilmesi; üçüncüsü ise SGK üst limit çarpanının evvelki oranlara çekilmesidir." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD/Asmalı: Mevcut destek ve teşviklerin artırılması elzemdir

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, işçilerin alın teri ve emeklerinin enflasyonun altında ezdirilmemesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi. Asmalı, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle; yeni ekonomi yönetimince alınacak olan tedbirlerin etkisiyle, orta ve uzun vadede enflasyon hedefimize adım adım yaklaşacağımıza olan inancımızın tam olduğunu yeniden ifade ediyoruz. Yeni Bakanlar Kurulunun reel sektöre ve piyasalara güven vermiş olmasının da fiyat istikrarına beklentiler kanalı üzerinden olumlu katkı yapacağını düşünüyoruz.

Ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına, mevcut destek ve teşviklerin artırılması elzemdir. Bu kapsamda 400 TL'lik asgari ücret desteğinin 500 TL'ye çıkarılmış olması, işverenlerimiz adına oldukça sevindirici bir gelişme olmuştur.

Bu minvalde; geçmiş dönemde de ifade ettiğimiz gibi, sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağını ve bölgesel farklılıkları yansıtma noktasında yetersiz kalan mevcut ulusal asgari ücret uygulamasına alternatif olarak bölgesel asgari ücret uygulaması fikrinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini yineliyoruz."

ASKON/Aydın: Artış zamlar karşısında eritilmemeli

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da, asgari ücret miktarını işverenler olarak bekledikleri bir oran olarak gördüklerini ve bu artışın zamlar karşısında eritilmemesi gerektiğini belirterek, enflasyonla sıkı bir mücadele içerisine girilmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Çalışanların refah seviyesinin artırılmasının temel koşulunun enflasyonla mücadeleden geçtiğini kaydeden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücreti ne kadar artırırsak artıralım enflasyonu tek hanelere çekmediğimiz sürece insanlarımızın refah seviyesi de artmıyor. İşverenler olarak asgari ücret tespit komisyonunun 11 bin 402 TL'lik açıklaması beklentilerimiz arasındaydı. Yıllık artış yüzde 107'ye ulaşmış oldu. Beklenilen artış oldu diyebiliriz. Lakin bu artışın anlamlı olabilmesi kesinlikle fiyat istikrarının sağlanarak öngörülebilir bir ekonomik düzenin sağlanmasına bağlı."

TMB/Eren: Asgari ücretle çalışanların içinde bulundukları ekonomik durumun farkındayız

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, asgari ücrete getirilen ara zam hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu hızlı bir mesai yaparak, bayram öncesinde ilgili tüm kesimlerin merakla beklediği yeni asgari ücreti açıkladı. Öncelikle tüm çalışanlara ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücretle çalışanların içinde bulundukları ekonomik durumun farkındayız. Bununla birlikte, asgari ücret artışının işletmelerdeki tüm çalışanların ücretlerini etkilemesi yönüyle önemli bir üretim maliyeti artışı oluşturduğu da bir gerçektir. İnşaat sektöründe son yıllarda öngörülemez düzeyde artan girdi maliyeti sorunu ile karşı karşıyayız. Sektörde malzeme maliyetinde artış son dönemde bir miktar hız kesmiş durumdadır. TÜİK’in 12 Haziran günü açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi’ne göre inşaat malzemesi fiyatları yıllık bazda yüzde 40 yükselirken, işçilik maliyet endeksinde bu oran yüzde 103’e ulaşmıştır.

Diğer bir ifade ile son bir yıl içinde inşaat sektöründeki maliyet artışının önemli bir etkeninin işçilik maliyetlerindeki artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu artışların konut satış fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz olacaktır. Kamudan proje üstlenmiş meslektaşlarımızın bu maliyet artışlarını karşılayacak oranda ek fiyat farkı düzenlemesi beklentisi de devam etmektedir."

İKMİB/Pelister: Asgari ücret üzerindeki vergisel yüklerin hafifletilmesinin iyi olacağını düşünüyoruz

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından bugün açıklanan asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni asgari ücretin tüm tarafların ortak kararı ile belirlenmesi memnuniyet verici. Enflasyon ile mücadelede çalışanlarımızın alım gücü ve refah payının artırılması adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Bununla birlikte işverenin yükünü azaltmak için verilen devlet desteğinin devam etmesi de çok önemli olmakla birlikte asgari ücret üzerindeki vergisel yüklerin hafifletilmesinin de iyi olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde uygulamaya alınacak yeni ekonomik politikalar ile birlikte üretim, istihdam ve ihracatımızın artacağına inancımız tam.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’nin lokomatif sektörü kimya endüstrisi olarak, ülkemizin büyümesi için daha çok çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz"

İfade bırak!

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow