Trabzon Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı Kararı! – Trabzon'da Ormana Giriş Yasak Mı?

Trabzon Valiliği tarafından alınan son dakika kararıyla, Trabzon'da ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi. Kamp ve piknik faaliyetleri kapsamında yapılan etkinlikler yasaklandı. Trabzon'daki hangi ormanlarda giriş yasaklandığını öğrenmek için yazımızı okuyun.

Trabzon Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı Kararı! –  Trabzon'da Ormana Giriş Yasak Mı?

Son dakika duyurusuna göre, Trabzon Valiliği resmi internet sitesi üzerinden ormanlık alanlara giriş yasağı kararı yayımladı. Bu karara göre, Trabzon genelinde ormanlık alanlara girişlerde kamp ve piknik faaliyetleri yasaklanmıştır. Trabzon'da hangi ormanlara giriş yasaklandı ve hangi ormanlarda piknik veya kamp yapmak yasaklandı? İşte bu konuda merak edilen bilgiler.

2023 Yılı Hangi İllerde Ormana Giriş Yasak Tam Liste İçin Tıklayınız

  Trabzon'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı Kararı  


TRABZON İLİ ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE KOMİSYON KARARI
KARAR TARİHİ: 17/04/2023 KARAR NO : 01

Bakanlar Kurulunun 10.09.1976 Tarih ve 7/12520 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMESİ VE SÖNDÜRÜLMESİNDE GÖREVLİLERİN GÖRECEKLERİ İŞLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK" in 32. Maddesi gereğince 17/04/2023 tarihinde Vali Yardımcısı Sayın Hacı Osman HÖKELEKLI başkanlığında saat 14.00 da toplanarak Trabzon ili dâhilinde çıkabilecek Orman Yangınları ile ilgili alınacak tedbirler ve mücadele konusunda müştereken aşağıdaki kararlar alınmıştır.


1- Trabzon ili dahilinde çıkan orman yangınlarını gören ve haber alan tüm resmi ve özel kuruluşlar ile vatandaşlar, yangın haberini derhal 112 numaralı "Acil Çağrı Merkezi" telefonundan Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma birimleri ve Emniyet birimlerine durumu bildireceklerdir.

2- Trabzon ili dahilinde çıkan orman yangınlarına ilk müdahale: Merkez, Akçaabat, Düzköy, Tonya, Şalpazarı, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Beşikdüzü ilçelerinde Trabzon Orman İşletme Müdürlüğünce; Maçka ilçesinde Maçka Orman İşletme Müdürlüğünce; Sürmene, Araklı, Arsin, Of, Çaykara, Yomra, Dernekpazan, Köprübaşı, Hayrat ilçelerinde Sürmene Orman İşletme Müdürlüğünce yapılacaktır.

3- Orman Yangınını haber alan Orman İşletme Müdürlüğü yangın haber formunu en kısa sürede Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne bildirecek, Orman Bölge Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğüne bildirecektir. Ayrıca İşletme Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığına, Emniyet Müdürlüğüne ve Jandarma Komutanlığına telefonla derhal bildirecektir. Yangın haberi ;ilçelerde işletme müdürlerince İlçe Kaymakamına bildirilecek ve aynı zamanda Orman Bölge Müdürü tarafından da Sayın Valimiz bilgilendirilecektir.

4- Orman yangını mevsimi, ülkemiz genelinde Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar olmasına rağmen, ilimizde orman yangınları, genellikle sonbahar (Ekim, Kasım ), Kış (Aralık, Ocak, Şubat ), ilkbahar (Mart, Nisan, Mayıs) mevsimlerinde görülmektedir. Bu nedenle yangın mevsimi dışında da gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

5- 6831 sayılı Orman Kanununun 69. maddesi değiştirilmiş olup, Orman Yangınları ile Mücadele çalışmalarında yararlanılan mükelleflerle ilgili husus kaldırılmış, gönüllülük esası getirilmiştir. Orman Genel Müdürlüğümüz Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığımızca gönüllülük esası ile ilgili yönetmelik hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Orman Yangınları ile mücadele organizasyonunda Orman Yangınları ile mücadele konusunda eğitim almış, koruyucu donanım malzemeleri temin edilmiş gönüllülük kartı olan kişilerden yararlanılacaktır.

6- Kolluk kuvvetleri yangın söndürme çalışmaları sürerken orman muhafaza memurlarına yangının failinin araştırılıp bulunmasında, istenilen her türlü bilgi, belge ve dokümanların temin edilmesinde yardımcı olacaklardır.

7- Orman yangınına müdahale edecek yangın ekiplerinin, iş makinelerinin, arazözlerin, karayolları Üzerindeki seyrinde gerekli kolaylık (eskort, geçiş üstünlüğü vs.) gösterilmesi, dozerlerin treyler üzerinde bıçakları takılı biçimde seyrine izin verilmesi Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Ekiplerince sağlanacaktır.

8- Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında işbirliği ve yardımlaşmanın planlı ve düzenli bir şekilde uygulanması için Orman İşletme Müdürlükleri, Kamu kurumlarına ait makine parklarında bulunan iş makinelerinden faydalandırılacaklardır. Orman yangınını haber alan kurum yöneticileri kurumlarına ait iş makinelerini yangın mahalline sevk edilecek şekilde hazır bulunduracak, yangın amirinin talebi halinde derhal yangın mahalline sevk ettirecektir.

9- Talep halinde Trabzon ili dâhilindeki belediye başkanlıkları orman yangınlarına diğer yangınlarda plduğu gibi hareket ederek yangına itfaiye ve su ikmal araçları ile su takviyesi desteği vereceklerdir. Orman dışı alanlardaki yangınlara öncelikle itfaiye birimlerince müdahale edilecek, ihtiyaç olması halinde Orman İşletme müdürlüğü arazözleri de destek vereceklerdir.

10- Talep halinde tüm kamu kuruluşları orman yangınları ile mücadele çalışmalarına katılacak olup, akaryakıt ve personelin iaşe gideri Orman İdaresince karşılanacaktır.

11- 6831 sayılı orman kanununun 76. Maddesi 4. Fıkrasında "Ormanlara 4 km mesafede veya bu kanunun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır." denilmektedir. Bu nedenle Özellikle Akçaabat, Çarşıbaşı Vakfıkebir, Beşikdüzü Of, Hayrat, Yomra, Maçka,Dernekpazarı, Çaykara, Sürmene, Araklı ve Arsin ilçeleri merkezlerine 0-25 km mesafeye kadar olan sahil bandı köylerinde, yangın ihtimalinin yüksek olduğu, sıcaklığın yüksek ve nispi nemin %30 un altına düştüğü günlerde köylülerin çay bahçeleri ve tarlalarda temizlik yaparken çıkan her türlü atık, enkaz, ot, çayır ve anızı kontrolsüz bir şekilde yakmaları yasaklanmıştır.

12- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hedef kitlelerine anız yangınlarının önlenmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütecektir.

13- Çobanların, arıcıların vs. orman içinde ve bitişiğinde yangına sebebiyet verecek davranışlarda bulunmamaları için uyarılması sağlanacak ve özellikle seyyar arıcıların yangına hassas ağaçlandırma sahalarında konaklamalarına izin verilmeyecektir. Orman içine izin verilirken İlgili Orman Teşkilatından muvafakat alınacaktır.

14- Ülkemize, anız yangınları büyük maddi ve manevi zarar vermektedir. Tarım alanlarına hiçbir yarar sağlamayan ve aksine tarım alanlarındaki toprakların fiziksel ve kimyasal yapısını bozan anızı yakmak yasak olup, ormanlara 4 km. mesafede veya bu kanunun 31. ve 32. maddedeki kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsünü yakma fiillerini işleyenlere (Orman Kanununun 110/2 fıkrasıyla) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası verileceği ilgili köy muhtarlıklarına duyurularak gerekli uyarıda bulunulacak ve ilan tutanakları alınacaktır.

15- Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyelerle genelgede belirtilen hususlar kontrol edilecek ve gerekli uyarılar vatandaşlara yapılacaktır.

16- Halkın piknik yaptığı yerlerde orman yangınlarına duyarlı olmaları, yakılan ateşin söndürülmesi, basın yayın araçları ile duyurulacaktır. Uyarıcı levhalarla halk ikaz edilecektir. Bilhassa tatil günlerinde halkımız tarafından yoğun olarak kullanılan Sürmene ilçesi Çamburnu mevkii, Çaykara ilçesi Uzungöl yöreleri, Düzköy ilçesinin Çayırbağı ve Haçka yaylası civarları, Maçka ilçesi Meryemana vadisi, Vakfıkebir ilçesi Kaldırım yayla ve Tonya ilçesi Kalınçam civarındaki orman alanlar ile Araklı İlçesinin Atatürk Ormanı Orman Muhafaza Memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından sık sık kontrol edilecektir.

17- Milli Eğitim Müdürlüğünce orman sevgisini aşılamak, ormanı korumak ve orman yangınlarının büyük afet olduğunu izah etmek üzere tüm öğrencilere eğitici ve öğretici bilgiler verilecektir.

18- Orman İşletme Müdürlükleri, orman yangınlarına hassas bölgelerde, orman köylüleri ile yapacakları toplantılarda orman yangınları hakkında vatandaşları bilgilendireceklerdir.

19- Orman içinde ve bitişiğinde bulunan turistik tesisler ve konaklama yerlerinin yetkilileri, orman ile tesisleri arasındaki mintikada yangına karşı gerekli önlemleri alacaklardır.

20- Son zamanlarda enerji nakil hatlarından dolayı çıkan yangınlar görülmektedir. Enerji nakil hatları güzergahları ilgili TEİAŞ 14.Bölge Müdürlüğü ile TEDAŞ 9.Bölge Müdürü tarafından ilgili Orman İşletme Müdürlüklerinin bilgisi dâhilinde temizlenecektir.

21- İşletme Müdürlüklerince Meteoroloji Genel Müdürlüğü Web sitesinden sürekli olarak günlük hava tahmin raporu takip edilecek, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgâr ve nispi nem oranının %30'dan aşağı seviyeye düştüğü zamanlarda bağlı birimlere bilgi vererek, yangına karşı alarma geçmeleri sağlanacaktır.

22- Yaylalara çıkış ve dönüşlerde ana yollar kullanılacak, konaklanan yerlerde ateş yakılmayacaktır.

23- Yabancı işçi (Yöre halkı dışında çalıştırılan Türk işçiler) çalıştıran Orman İşletme Müdürlükleri herhangi bir sabotaj ihtimaline karşı çalışan işçilerin nüfus cüzdanlarıyla birlikte isim listelerini Jandarma Komutanlıklarına ve Emniyet Müdürlüklerine göndereceklerdir.

24- Kurumlar yangın mahalline gidişlerinde kendi hizmet araçlarını kullanacaklardır.

25- Meydana gelmiş bir yangın, kesin olarak söndürülmeden ve yangın amirinin bu konudaki emirlerini almadan, başta orman idaresi mensupları olmak üzere hiçbir görevli yangın yerini terk etmeyecektir.

26- Tarım ve Orman Bakanlığı XII. Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü yönetim ve denetimindeki Milli Parklar ile Tabiat Parklarında yangın önleme tedbirleri Trabzon Şube Müdürlüğünce, Orman İçi Dinlenme Yerleri, Piknik ve Mesire Yerleri ise Orman İşletme Müdürlükleri yönetim ve denetiminde olup tüm tedbirlerle ilgili iş ve işlemler bağlı oldukları İşletme Müdürlüklerince alınacaktır.

27- Milli Parklar Şube Müdürlüğü kendi yönetim alanlarındaki ormanlarda (Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, vs.), çıkan orman yangınlarına ellerinde mevcut işçi ve teknik elemanlarla birlikte yangın söndürme çalışmalarına iştirak edecekler ve çıkan yangınların söndürülmesinde Orman Bölge Müdürlüğü elemanları ile birlikte hareket edeceklerdir. Ayrıca yangın sezonu boyunca kritik ve hassas ormanlarda avlanmaya izin verilmemesi ve takibi yapılacaktır.

28- Milli Parklarda, Tabiat Parklarında, Tabiatı Koruma Alanlarında, özellikle hafta sonu ve resmi tatil günlerinde denetlemeler sıkılaştırılacak, ocak yerleri dışında ateş yakılmasına izin verilmeyecek ve orman içi dinlenme yerlerinde gecelemeye müsaade edilmeyecektir.

29- Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtılacak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığı artırılacaktır.

30- Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyelerle genelgede belirtilen hususlar kontrol edilecek ve gerekli uyarılar vatandaşlara yapılacaktır.

31- Yangın anında, gerektiğinde Orman Bölge Müdürlüğüne araç ve insan gücü yardımında bulunulacaktır. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.

32- Mahalle muhtarlıklarınca; Yangın haberini alır almaz ALO 112'ye bildirecek, İşletme Şefliğine veya İşletme Müdürlüğüne bilgi vermek suretiyle yangın mahalline gideceklerdir. Kendilerine teslim edilen yangın söndürme malzemelerini muhafaza edeceklerdir. Yangın failinin bulunmasında Jandarma, Emniyet ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine gerekli yardımı yapacaklardır. Orman içi ve kenarlarındaki tarlalarda ve bahçede anız, ot, çalı vb. materyalin yakılmasına engel olacaklar, aksine hareket edenleri kolluk kuvvetlerine veya orman teşkilatına bildireceklerdir. Orman İşletme Müdürlüklerince yapılan otlatma planları çerçevesinde otlatma izni verilen yerler dışındaki ormanlık alanlar otlak olarak kullandırılmayacak, bu konuda çobanlar bilgilendirilecektir. Mıntıkaları dahilinde tespit edilen yabancı ve şüpheli şahıslar ile yangın çıkarma eğilimi olabilecek kişileri Jandarma, Emniyet ve Orman teşkilatına bildireceklerdir. Hava sıcaklığının yüksek ve nispi nemin çok düşük olduğu günlerde Orman İşletme Müdürlüklerinden haber alındığında köydeki mutat mahalli ilan vasıtalarıyla duyurular yaptırıp, piknik alanlarında ateşli piknik yapılmaması, anız yakılmaması, tarla ve ormanlık alanlarda çok dikkatli davranılması hususunda vatandaşları uyararak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaklardır.

33- Müftülüğünce Vilayet sınırları içerisindeki tüm camilerde özellikle cuma günlerinde vaaz ve hutbelerde orman yangınlarının vereceği zararlar anlatılıp vatandaşlar uyanılacak ve bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Yangin anında, yangın gönüllülerinin çağrılmasında cami hoparlörünün kullanılması için tüm cami imamlarını yazılı olarak uyaracaktır. Kritik günlerde cami hoparlörlerinden vatandaşların ateş yakmamaları konusunda uyarılmasına yönelik anonslar yapılacaktır.

34- İl sağlık Müdürlüğünce Omman yangınları ile mücadele hizmetlerinde yaralananlara İlk yardım hizmeti en yakın sağlık kuruluşu veya Devlet Hastanesinde yapılacaktı. Yangın esnasında Orman Teşkilatının talebi halinde yangın sahasına ambulansla sağlık ekibi görevlendirilecektir. İlk yardım konusunda Orman Köylüleri bilgilendirilecektir.

35- Bu tedbirlerin, komisyonumuzun bundan sonra yapacağı toplantılarda aksine bir karar alınıncaya kadar uygulanmasına devam edilecektir.

36- Bu kararın birer örneği ilimiz basın yayın kuruluşlarına, ilgili ilçe kaymakamlıklarına, ilgili daire amirlerine, ilgili köy ve mahalle muhtarlıklarına tebliğ edilecektir.

Trabzon Ili Orman Yangınları Mücadele Komisyonu kararı müştereken alınmıştır.

İfade bırak!

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow